Arbeidstafel


 


Februari 2019

Datum

 

Vrijdag 18 Januari,
20:00 uur

Inwijding 1e Gr\ O\L\ in Forma

Vrijdag 25 Januari,
20:00 uur

Verheffing br\ 3e Gr\ O\ L\ in Forma

Leerling en gezellen
krijgen instructie

Vrijdag 1 Februari,
20:00 uur

Buitengewone ALV

Na afloop:
Zelfevaluatie o.b.v. publicatie Het Reilen en Zeilen van Zieltogende Loges

Vrijdag 8 Februari,
20:00 uur

Buitengewone ALV

Vrijdag 15 Februari,
20:00 uur

1e Gr\comparitie

Vrijdag 22 Februari,
20:00 uur

1e Gr\comparitie