Algemeen Nut Beogende Instelling

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

ANBI-verklaring

De volledige vermelding van de toekenning is te vinden op www.vrijmetselarij.nl

Bestuur van de loge Vereniging
voorzitter: F. Boerema Vereniging
Secretaris: A. Holtkamp Vereniging
Thesaurier: P. Nicolai
Adres van de loge:
Turfsingel 46, 9712 KR, Groningen
KvK nummer: 40023575

De Balans en Resultatenrekening over 2012, 2013 en 2014 kunt u hier nalezen (pdf). Informatie in de vorm van een verkorte balans over 2015, 2016 en 2017 kunt u hier bekijken. Informatie over het doel van de vereniging en Beleidsplan kunt u hier nalezen.

Image