Geschiedenis

Loge L' Union Provinciale is ontstaan uit een kring van vrijmetselaren, die op 14 januari 1772 haar wettige constitutiebrief heeft ontvangen en logenummer 17 heeft gekregen. De kleuren van de loge zijn rood en groen. Het is niet precies bekend wanneer de loge het huidige zegel is gaan voeren als haar beeldmerk, maar het is waarschijnlijk, dat dit al vrij vanaf het begin het geval is geweest.

De naam L' Union Provinciale is Frans, omdat het Frans in deze tijd een belangrijke voertaal was. De naam L' Union Provinciale is te verklaren vanuit de heersende sociale en economische omstandigheden. Er heeft in het verleden altijd een grote spanning bestaan tussen de stad Groningen en de Ommelanden. De Ommelanden werden verplicht agrarische producten te verkopen op de markten in de stad en moesten belastingen afdragen. Er zijn dan ook regelmatig oorlogen gevoerd tussen de Jonkers uit de Ommelanden en het leger uit de stad Groningen. De wens om deze animositeit ten positieve te beïnvloeden spreekt uit de naam "De Provinciale Unie". De loge kent nog steeds zowel veel leden uit de stad, als uit de rest van de provincie.