Zegel

De oorsprong van Loge L ‘Union Provinciale is ook te zien in het zegel. Hierop zijn twee maagden te zien, die van de stad en die van de Ommelanden. De maagd van de stad heeft de sleutels van de stad in haar hand, de maagd van de Ommelanden heeft het graan in haar hand dat de stad voedt. Op het zegel is verder een spreuk te zien: 'Major in Unione Nostra Salus'. Dit betekent: in eenheid is ons heil gegeven.