Loge “Gastvrijheid”

In 1915 verbleven in Groningen veel Engelse militairen, die hier geïnterneerd waren in het Engelse kamp. Onder hen bevonden zich veel vrijmetselaren. Deze militairen hebben in 1915 met behulp van L' Union Provinciale een eigen loge opgericht met als naam "Gastvrijheid". Tijdens hun interneringsperiode werden de Engelse militairen zoveel mogelijk opgevangen door de Groningse bevolking. Zo ook de vrijmetselaren onder hen. Ze zochten contact met onze Loge en hebben hier veel gevisiteerd.

Vanwege de taalbarrière en het feit dat de Nederlandse vrijmetselarij in vorm enigszins verschilt van de Engelse vrijmetselarij, is de wens ontstaan om een eigen loge op te richten. Deze loge werd in 1915 opgericht en functioneerde onder volmacht van de Nederlandse Grootloge. De loge Gastvrijheid werkte volgens het Engelse rituaal en maakte gebruik van de faciliteiten van L' Union Provinciale. De loge is na de internering in 1919 verplaatst naar Londen. In 2015 is het 100 jarig jubileum van deze nog steeds bestaande loge gevierd in Groningen en Londen.

Afgebeeld: de Freemasons Hall in London met daarvoor de Freemasons Arms pub