Procedure van aanname

Zoals al gezegd: er wordt grote waarde aan gehecht, dat een kandidaat voor het lidmaatschap zichzelf aanmeldt. Hij is immers "zelfstandig op zoek naar waarheid". Meestal geschiedt de aanmelding na bestudering van beschikbare literatuur en/of een bezoek aan een voorlichtingsavond. De kandidaat kan zich aanmelden via de site, of via een verzoek aan de secretaris van de loge. Hij ontvangt daarna van de secretaris een aanmeldingsformulier. Daarna zullen er nog enkele gesprekken met de kandidaat volgen. De gehele procedure zal enkele maanden duren.

Een verzoek tot aanmelding bij onze loge L’Union Provinciale kan middel Formulier B1 worden verstuurd naar het e-mailadres van de secretaris: secretaris.loge017@vrijmetselarij.nl

Indien gewenst kunt u natuurlijk ook een brief met uw verzoek zenden naar:

Loge L’Union Provinciale
Turfsingel 46
9712 KR Groningen

Spiek in het geheim

Neem een virtuele wandeling in ons logegebouw en bekijk de ruimten die voor ons belangrijk zijn.

Bekijk de 360 tour